Podporujeme

Fokus z.s.

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací v Liberci, poskytující veřejně prospěšné služby. 

 

 

 

 

 

Sdružení TULIPÁN z.s.

V chráněné dílně TULIPÁN jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. 

 

Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

Organizace řídí unikátní projekt NA-BANK pro sociálně potřebné. Shánějí prostředky a materiální dary pro potřebné. Nábytková banka řeší zejména nábytek a další potřebné věci v domácnosti. Redistribuují materiální pomoc ve spolupráci s městem Liberec a sociálními službami NNO.

 

Centrum LIRA z.u.

Lira je nezisková organizace poskytující sociální služby. Je určena rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let. 
 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj.

 

TJ DUKLA Liberec z.s.

Jsme oddíl běžeckého lyžování TJ Dukla Liberec. Naším cílem je nejen vychovat běžce na lyžích, ale vést zejména děti ke sportu, pohybu jako takovému, všestrannosti a v neposlední řadě také ke smyslu pro fair play a teamové spolupráci.


 

Šance zvířatům z.s.

Šance zvířatům, zapsaný spolek, byl v Liberci založen lidmi, kterým není lhostejný osud týraných nebo odložených a nechtěných zvířat v útulcích. Po zkušenostech s činností v jiných občanských sdruženích bylo jasné, že je třeba utvořit organizaci lidí se stejnou vizí na menším území. Fungujeme na bázi dočasných domácích depozit. Zde je psům, kočkám, i jiným společenským zvířatům poskytována domácí individuální péče, žijí v domovech našich členů a dobrovolníků, pro které se vžil termín „dočaskáři“. Systém dočasných péčí nám vyhovuje z důvodu maximální individualizace přístupu ke zvířeti.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín

Pěnčínský hasičský sbor byl založen 1.listopadu 1892 jako člen Jednoty pojizerské. Prvním starostou byl tehdejší řídící učitel Václav Šmíd. Pod hlavičkou SDH Pěnčín se s několika družstvy zúčastňujeme, ať už s větší či menší pravidelností, různých soutěží - ať pohárových či postupových. 

Facebookové stránky organizace zde.