Podporujeme

Fokus z.s.

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací v Liberci, poskytující veřejně prospěšné služby. 

 

 

 

 

 

Sdružení TULIPÁN z.s.

V chráněné dílně TULIPÁN jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. 

 

Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

Organizace řídí unikátní projekt NA-BANK pro sociálně potřebné. Shánějí prostředky a materiální dary pro potřebné. Nábytková banka řeší zejména nábytek a další potřebné věci v domácnosti. Redistribuují materiální pomoc ve spolupráci s městem Liberec a sociálními službami NNO.

 

Centrum LIRA z.u.

Lira je nezisková organizace poskytující sociální služby. Je určena rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let. 
 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj.

 

TJ DUKLA Liberec z.s.

Jsme oddíl běžeckého lyžování TJ Dukla Liberec. Naším cílem je nejen vychovat běžce na lyžích, ale vést zejména děti ke sportu, pohybu jako takovému, všestrannosti a v neposlední řadě také ke smyslu pro fair play a teamové spolupráci.