Podporujeme

Fokus z.s.

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací v Liberci, poskytující veřejně prospěšné služby. 

 

 

 

 

 

Sdružení TULIPÁN z.s.

V chráněné dílně TULIPÁN jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. 

 

Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

Organizace řídí unikátní projekt NA-BANK pro sociálně potřebné. Shánějí prostředky a materiální dary pro potřebné. Nábytková banka řeší zejména nábytek a další potřebné věci v domácnosti. Redistribuují materiální pomoc ve spolupráci s městem Liberec a sociálními službami NNO.

 

Centrum LIRA z.u.

Lira je nezisková organizace poskytující sociální služby. Je určena rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let. 
 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj.