10 důvodů, proč váš počítač zamrzá

V tomto článku se zaměříme na 10 nejčastějších důvodů, které způsobují blokaci počítačového systému. Pokud zjistíte, že počítač občas nereaguje a náhle zamrzne, je potřeba provést důkladnou kontrolu. Nejdříve musíte nalézt skutečnou příčinu problému (ať už se týká hardwaru či softwaru). Jeho identifikace vám pomůže vyřešit vaše nesnáze rychleji.

 

  1. Je spuštěno příliš mnoho programů

Nejčastější zdroj problému, který má jednoduché řešení. Každý spuštěný program, ať už je to na pozadí či nikoliv, má určité procento hardwarových i softwarových požadavků. Je-li spuštěno příliš velké množství programů, může se stát, že paměť počítače bude zahlcena jejich požadavky a nezvládne v reálném čase zpracovat veškeré zadané pokyny. V tomto případě je kontrola velice jednoduchá - vypnout veškeré programy, které lze, následně spustit pouze jeden a vyzkoušet, zda dál dochází k sekání počítače.

 

  1. Problémy s ovladači

Zastaralé nebo poškozené ovladače mohou být také důvodem častého zamrzání počítače. Např. pokud nejsou ovladače videa včas aktualizovány, počítač se může při pokusu o jeho přehrání zaseknout. Veškeré ovladače vašeho přístroje naleznete ve Správci zařízení. Pokud nastane s ovladačem nějaký problém, objeví se vedle něho vykřičník. V tu chvíli daný ovladač nepracuje správně a je třeba ho opravit.

 

  1. Problém s operačním systémem

Chcete-li zajistit správné fungování vašeho přístroje, zkontrolujte, zda jsou nainstalovány všechny nezbytné aktualizace. V systému Windows 10 se možnost aktualizace automaticky zapne.

 

  1. Vysoká teplota počítače

Pokud je teplota vašeho procesoru vyšší než obvykle, je také vyšší pravděpodobnost zamrznutí počítače. Vysoká teplota procesoru se projevuje velkým hlukem počítače při startu a vysokým kvílivým zvukem (jde o ventilátor, který se snaží vše ochladit). První pomoc v tomto případě je vyčistit počítač od nánosů prachu. Je potřeba zajistit volnou cestu pro vzduch k ventilátoru. Stolní počítač je lepší nechat stát na tvrdé podlaze než na koberci, a notebook je lepší mít na stole než utopený v peřinách. To vše zajistí nižší teplotu při práci s počítačem.

 

  1. Chybná konfigurace systému

Jedním z nejčastějších důvodů je chybná konfigurace hardwaru. Stává se to obvykle v případech, kdy nainstalujete novou součástku do počítače, a ta je špatně nastavená. Součástka může být nekompatibilní s přístrojem. V tomto případě je dobré ji zkusit odebrat a otestovat funkčnost počítače bez ní.

 

 

 

  1. Nedostatečná paměť RAM

Velikost vaší RAM (operační paměti) je základním parametrem vašeho počítače. Nedostatečná paměť způsobuje zpomalení počítače. Jednoduchou práci zvládá počítač s minimálními požadavky na RAMku. Pokud ovšem hodláte hrát náročné 3D hry nebo upravovat fotografie ve vysokém rozlišení, je potřeba mít dostatečně velkou kapacitu paměti, jinak dochází k prodlevám a počítač nakonec může zamrznout.

 

  1. Nastavení systému BIOS

Často se stává, že neodborné zásahy do systému BIOS začnou způsobovat vážné problémy celému počítači a mohou vést k jeho blokaci. V tomto případě je nejlepší obnovit výchozí nastavení systému BIOS. Také je potřeba zajistit, aby Firmware BIOSu byl včas aktualizován. Tím pomůžete předejít občas se vyskytujícím problémům.

 

  1. Problémy s napájením

Napájecí jednotka počítače musí být dostatečně účinná, aby v systému bylo správné napětí. I když máte výkonný počítač s nejnovějším procesorem, dostatek paměti RAM a dobrou základní desku, nedostatečné napájení nebo náhle přepětí může způsobit, že počítač při dalším spuštění zamrzne.

 

  1. Externí zařízení

Poškozené USB nebo jiná poškozená externí zařízení připojená k počítači mohou způsobit časté a náhodné restarty. Může se jednat o myš, klávesnici, USB kameru nebo herní konzoly. Pokud se váš počítač často bezdůvodně resetuje nebo zamrzá, odstraňte všechna připojená zařízení a zkontrolujte, zda systém funguje normálně.

 

  1. Porucha pevného disku

Pokud slyšíte z vašeho počítače klikavý zvuk z míst, kde se nachází pevný disk, jedná se o první příznak toho, že s ním není něco v pořádku. Většinou se jedná o fyzické poškození způsobené neopatrným zacházením s počítačem. Může se také jednat o softwarový problém – v tomto případě můžete spustit diagnostickou kontrolu a na základě doporučení provést příslušné řešení.

 

Představili jsme vám nejčastější důvody, proč dochází k zaseknutí počítače. Existuje ovšem celá řada dalších faktorů, které vedou k zamrznutí systému. Pokud přes veškeré pokusy o nápravu váš počítač stále zlobí, přineste ho k nám a my váš problém vyřešíme.

 

 

Správa IT


  

[chatbot]