Vliv počasí na signál

Mají vliv na kvalitu signálu, a tedy i na připojení, povětrnostní podmínky jako je například déšť, mlha nebo sníh?

V naprosté většině nemají, pouze způsobují nepatrný útlum signálu, který se ale projevuje až na velmi velkých vzdálenostech.