Uzavírá se smlouva na dobu určitou?

Ano, smlouva se uzavírá na dobu určitou, konkrétně na 12 měsíců. Po uplynutí této doby smlouva automaticky přechází na dobu neurčitou. 

V obou fázích má zákazník možnost kdykoliv odstoupit od smlouvy, pokud se tak rozhodne.

[chatbot]