Poplatky

Může dojít ke zvyšování měsíčních poplatků?

 
Poskytovatel může jednostranně měnit již uavřenou smlouvu, ceník a VOP v částech
týkající se : ceny služeb, způsobu a podmínek účtování služeb, způsobu, rozsahu, parametrů a
podmínek poskytování služeb (vč. ukončení poskytování služeb a zavádění nových služeb),
rozsahu práv a povinností uživatele služeb i práv i povinností poskytovatele služeb, způsobu a
podmínek uplatnění a vyřízení reklamace, odpovědnosti za újmu, doby trvání smlouvy, části
týkající se podmínek a výše úhrad, způsobu ukončení smlouvy, způsobu doručování, výhrad ve
vztahu k právním předpisům, platebních transakcí, zpracování a uchovávání osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů, v části, které jsou upraveny právními
předpisy či rozhodnutím soudu či správního ogránu.
V uvedeném rozsahu je oprávněn poskytovatel měnit smlouvu z důvodu : inflace, zavedením
nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě či vývoje
nových technologií.