Může dojít ke zvyšování měsíčních poplatků?

 

Poskytovatel má právo jednostranně upravovat již uzavřenou smlouvu, ceník a všeobecné obchodní podmínky (VOP) v následujících oblastech:

 

  • Cena služeb a způsob účtování

Poskytovatel může změnit ceny poskytovaných služeb a způsob, jakým jsou tyto služby účtovány.

 

  • Rozsah a podmínky poskytování služeb

Poskytovatel může upravit rozsah, parametry a podmínky poskytovaných služeb, včetně ukončení některých služeb a zavedení nových služeb.

 

  • Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele

Poskytovatel může měnit práva a povinnosti uživatele služeb i své vlastní práva a povinnosti.

 

  • Reklamace a odpovědnost

Poskytovatel může upravit podmínky uplatnění a vyřízení reklamací a svou odpovědnost za případnou škodu.

 

  • Další změny

Poskytovatel může měnit dobu trvání smlouvy, podmínky ukončení smlouvy, způsob doručování sdělení, vztah k platným právním předpisům, platebním transakcím a zpracování osobních údajů.

 

Poskytovatel je oprávněn provádět takové změny z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změn na trhu elektronických komunikací, zlepšování sítě nebo vývoje nových technologií.

 

Přestože poskytovatel má takové oprávnění, je důležité poznamenat, že změny by měly být provedeny v souladu s platnými právními předpisy a nesmí být v rozporu s právy spotřebitele.

[chatbot]