Je pokrytí technologií 5 GHz stejné jako u 2,4 GHz?

Pokrytí technologií 5 GHz se liší od pokrytí technologií 2,4 GHz.

V dnešní době se technologie 5 GHz stává stále rozšířenější a mnoho nových zařízení podporuje pouze toto pásmo. Pásmo 5 GHz se od pásma 2,4 GHz odlišuje tím, že je méně zahlceno ostatními zařízeními, včetně starších modelů. Je preferovanou volbou pro dosažení vyšší přenosové rychlosti a nižšího rušení. Na rozdíl od pásma 2,4 GHz, které může být přeplněné množstvím bezdrátových zařízení, pásmo 5 GHz poskytuje lepší výkon a spolehlivost při bezdrátovém připojení.

 

V důsledku toho se stává standardem, že všechny nové vysílače Wi-Fi podporují technologii 5 GHz a mnohé z nich ji dokonce prioritizují. Pásmo 2,4 GHz postupně ztrácí na důležitosti a stává se méně používaným.

 

 

[chatbot]